E V S B R O A D C A S T E Q U I P M E N T Will announce its first quarter 2011 on May 12, 2011, prior to market opening.

6/5/2011


E V S   B R O A D C A S T   E Q U I P M E N T

Will announce its first quarter 2011 on May 12, 2011, prior to market opening.

 

A conference call in English will be held at 3:00 pm (CET) to discuss the results and the recent developments. There won’t be any analyst meeting in Liège this quarter.


 

E V S   B R O A D C A S T   E Q U I P M E N T

 

Annoncera ses résultats du premier trimestre 2011 le 12 mai 2011 avant l'ouverture des marchés.

 

Une conférence téléphonique en anglais aura lieu à 15h00 (CET) pour discuter les résultats et les développements récents. Il n’y aura pas de réunion d’analyste ce trimestre à Liège.


 

E V S   B R O A D C A S T   E Q U I P M E N T

 Zal haar eerste kwartaal 2011aankondigen vóór de beursopening op 12 mei 2011.

 

Een teleconferentie in het Engels zal om 15.00 uur plaatsvinden, om de resultaten en recente ontwikkelingen te bespreken. Er zal dit kwartaal geen vergadering voor analisten in Luik zijn.

Category : !!! NEWS !!! Print

| Contact author |